Olge näljased! Olge rumalad! (Steve Jobs)

PROJEKTID

2017 › TÄNA
2017

Arendustöötajate arenguprogramm

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti kestus: jaanuar 2017 - mai 2017

2014

Kernu valla vabaühenduste, kodanike, ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimekuse loomine/tõstmine, nende efektiivsemaks osalemiseks kogukonna elukvaliteeti mõjutavate tegevuste kavandamises ja elluviimises

Rahastaja: Kodanikuühenduste Sihtkapital

Projekti kestus:

2011

Strateegilise planeerimise teemaliste koolituste korraldamine

Tellija: EV Rahandusministeerium

Sihtgrupi suurus: 100 inimest
Projekti kestus: september-detsember 2011

2010

Teabe avalikustamise, avaliku teabe ja isikuandmete kaitse teemaliste koolituste korraldamine

Tellija: EV Rahandusministeerium

Sihtgrupi suurus: 300 inimest
Projekti kestus: oktoober 2010 – mai 2011

2010

Kuidas tuua kliimamuutuste teema koolitundi?

Rahastaja: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Projekti kestus: aprill-mai 2010

2010

Saare maakonna omavalitsuste koostöö ja juhtimisvõimekuse arendamine

Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond

Tellija: Saaremaa Omavalitsuste Liit
Projekti kestus: mai-juuni 2010

2009

Tapa valla haldusvõimekuse tõstmine juhtimissüsteemi ja töökorralduse tõhustamise, majandusosakonna meeskonnatöö, kultuurivaldkonna arengu ja ning koostöö ja volikogu sisseelamiskoolituse läbi

Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond

Tellija: Tapa Vallavalitsus
Projekti kestus: jaanuar-mai 2009

2008

Järvakandi valla ametnike ja hallatavate asutuste töötajate haldusvõimekuse tõstmine

Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond

Tellija: Järvakandi Vallavalitsus
Projekti kestus: september 2008 - juuni 2009

2008

Info- ja usaldussilla loomine Tallinna eesti ja mitte-eesti kogukonnas tegutsevate mittetulundusühenduste vahele

Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus

Projekti kestus: juuni-detsember 2008

2008

Harjumaa õpetajate/koolidirektorite koolitus ja koostöö sooaspekti integreerimiseks ja uute õppemeetodite rakendamiseks

Rahastaja: Avatud Eesti Fond

Projekti kestus: mai-detsember 2008

2007

Vallajuhi kommunikatsioonioskused juhtimisoskuste osana

Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond

Tellija: Eesti Maaomavalitsuste Liit
Projekti kestus: veebruar-juuni 2007

2006

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhtimisvõimekuse arenguprogramm

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Tellija: Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Projekti kestus: veebruar-detsember 2006

2006

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu liikmete ja partnerite haldussuutlikkuse tõstmine juhtide ühiskoolituse kaudu

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Tellija: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Projekti kestus: veebruar-juuni 2006

2006

Kultuuriministeeriumi strateegilise planeerimise ja juhtimisvõimekuse tõstmise koolitus

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Tellija: Kultuuriministeerium
Projekti kestus: veebruar-detsember 2006

2006

Raudteeinspektsiooni arengukava koostamise protsessi algatamine

2006

Andmekaitse Inspektsiooni arengukava koostamise protsessi algatamine

2005

Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnosiirdekeskuse loomise protsessi algatamine

2005

Eesti Maaomavalitsuste Liidu, maakondlike omavalitsusliitude ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni haldussuutlikkuse tõstmine integreeritud juhtimiskoolituse kaudu

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Tellija: Eesti Maaomavalitsuste Liit
Projekti kestus: oktoober 2005 - august 2006

2004

Karjääriredelil ülespoole - mentorlus karjääriedenduse efektiivne vahend

Rahastaja: Euroopa Ühenduse 5. raamprogrammi sooline võrdõiguslikkus raames

Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projekti kestus: mai 2004 - jaanuar 2005

2004

Via Hanseatica territoriaalse teemaplaneeringu koostamise protsessi algatamine Valga maakonnas

2004

Deatilplaneeringu menetlemise põhiprotsessi ja valitud alaprotsesside kirjeldus

2003

Ruila Põhikooli arengukava koostamine

2001

EV Kultuuriministeeriumi arengukava koostamine (koostöös EAHI-ga)

2003

Mustamäe linnaosa arengukava koostamine (koostöös EMI-ECO-ga)

2001

Saue Gümnaasiumi arengukava koostamine (koostöös EMI-ECO-ga)

2000

Pärnu Koidula nim. Gümnaasiumi arengukava koostamine (koostöös EMI-ECO-ga)

1998

Võrtsjärve piirkonna arengukava koostamine (koostöös EMI-ECO-ga)

1997

Põltsamaa piirkonna arengukava protsessi juhtimine (koostöös EMI-ECO-ga)

1997

Kadrina valla arengukava protsessi juhtimine (koostöös EMI-ECO-ga)

1997 › ALUSTASIME PROJEKTIDEGA
ÜLES