Olge näljased! Olge rumalad! (Steve Jobs)

ARENDUS

AHA Keskuse põhiväärtusi on arengule orienteeritus – käime kaasas muutustega, arendame organisatsioone ja iseennast, kasutame oma töös uudseid loovus- ja analüüsitehnikaid.

Võtame ette töid ja projekte, mis meile endile meeldivad ning millel näeme kaugemaleulatuvaid ja jätkusuutlikke tagajärgi kogu ühiskonnale. Loe projektidest: http://www.ahakeskus.ee/projektid

Näiteid arendustehnikatest:

  • Lateraalse (n.ö. ümbernurga) mõtlemise ülesanded (probleemidele otsitakse näiliselt ebaloogilisi lahendusi)
  • Juhuslik sisend (Random Input - juhuslikud sõnad, fraasid jmt)
  • Mõtteahelate kaardistamine (Mind Mapping - probleemist tulenevate vabade assotsiatsioonide kaardistamine)
  • Morfoloogiline maatriks (Morphological Box - ebaloogiliste kombinatsioonide leidmine)
  • Provokatsioon (harjunud olukorrast välja rebimine)
  • Väärtuskõver (Value Curve - kasusaamine konkurentsist)
  • Visuaalne stimuleerimine (probleemile otsitakse lahendust juhusliku pildi poolt esile kutsutud assotsiatsioonide põhjal)
  • SCRAMPER (asenda, kombineeri, kohanda, moonuta, kasuta teisel eesmärgil, elimineeri, pööra pea peale)
  • Tulevikratas (Futures Wheel - otsuste ja trendide mõjud, põhjus-tagajärg seosed)
  • Tarbija kasu kaart (Buyer Utility Map - tarbija jaoks väärtuslike teenuste väljaselgitamine)
ÜLES