Sa ei pea olema suurepärane, et alustada, küll aga pead sa alustama, et olla suurepärane! (Zig Ziglar)

Harjumaa lasteaiaõpetajate koolitusprogramm, sügis 2017. Koolitustele registreerimine algab kolmapäeval 7. juunil kell 13:30

Head Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, spetsialistid!

2017. aasta sügisel jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) alushariduse õpetajatele ja spetsialistidele, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid 2016-2019“ toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskuse (AHA Keskus) koostöös.

2017. aasta sügisel (perioodil 22. september - 5. detsember) toimub 11 koolituspäeva (neist 10 eesti keeles ja 1 vene keeles) + koolituskonverents.

Registreerumise avame kolmapäeval 7. juunil kell 13:30. Igas koolitusgrupis on 27 kohta, selle täitumisel sulgeme registreerumise.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate. Nädala jooksul saadab AHA Keskus osalejale individuaalse kirja, milles teatame, kas osaleja pääses koolitusgruppi või mitte.

Palume teil olla tähelepanelikud ja olulised kuupäevad kalendrisse kirja panna. Kui te mingil põhjusel ei saa osaleda, siis teavitage sellest oma asutuse juhtkonda, kes aitab leida asendusliikme, või  koolituskeskust, kes oma reklaamkanaleid kasutades leiab uue inimese. Kõige kurvem variant on see, kui jätate lihtsalt tulemata.

Rõõmsat koostööd soovides,

Teie AHA Keskus

Koolitused 2017. aasta sügisel:

1. Väikelapse kõne areng; 22. september 2017, koolitaja: Valli Vilu

2.; 3. Lapse erivajaduste märkamine varases eas ja sekkumine (2 õppepäeva); I moodul: 29. september 2017, II moodul: 10. november 2017; koolitaja: Ülle Kuusik

4. Sissejuhatus laulumängude ja pärimuslike tantsude maailma. Väikekandle kursus; 9. oktoober 2017; koolitajad: Janne Suits, Aime Reier, Janne Kuhi

5. Tulemuslik kommunikatsioon lapsevanema ja õpilase vahel; 17. oktoober 2017, koolitaja: Siiri-Liisi Kraav

6. Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning -oskuste arendamine koolieelses eas; 19. oktoober 2017, koolitaja: Valli Vilu

7. Liikumisõpetus koolieelses eas; 26. oktoober 2017: koolitaja: Urme Ernits

8. Uuenev õpikäsitus: teooria ja praktika; 1. november 2017; koolitaja: Maire Tuul

9. Matemaatika õpetamine lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis; 15. november 2017; koolitaja: Maire Tuul

10. Mänguteraapia - abivahend lapseni jõudmiseks; 23. november 2017, koolitaja: Sirli Kivisaar

11. Õpetaja koostöö lapsevanema ja lapsega (vene keeles); 27. oktoober 2017; koolitaja: Irina Tuhkru

12. Koolituskonverents 2017; 5. detsember 2017

Koolituse andmed

Koolituse algus 22. September 2017 10:00
Koolituse lõpp 5. Detsember 2017 17:00
ÜLES