Sa ei pea olema suurepärane, et alustada, küll aga pead sa alustama, et olla suurepärane! (Zig Ziglar)

Liikumisõpetus koolieelses eas. 26. oktoobril 2017, Tallinnas

Toimumise aeg

26. oktoober 2017, kell 10:00-16:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaedade õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Palume selga panna mugav ja liikumist võimaldav riietus. 

Eesmärgid

Kursusel osaleja:

• saab ülevaate lapse kehalise arengu etappidest;
• õpib, kuidas lõimida erinevaid ainevaldkondi liikumisõpetusega;
• omandab läbi praktilise tegevuse erinevate vahendite võimalikke kasutusviise.

Sisu

• Liikumisalased teadmised
• Lapse arenguetapid
• Tegevusvaldkondade lõimimine
• Liikumismängud – praktilised näited erinevas vanuses lastega

Tulemused

Kursuse läbinu teab lapse arengulisi iseärasusi. Oskab omavahel lõimida erinevaid ainevaldkondi. Suudab läbi viia erinevaid mängulisi liikumistegevusi, kasutades erinevaid vahendeid.

Koolitaja kogemus

Urme Ernits töötab 2001. aastast Tartu lasteaias Triinu ja Taavi liikumisõpetajana. Urmel on Tartu Ülikooli bakalaureusekraad sporditeaduste erialal. Lisaks on ta läbinud õpetajakoolituse õppekava ja on ennast täiendanud erinevatel erialastel koolitustel.

Soovituslik kirjandus

• Tea ja Toimeta: 29 Liikumisest
• Laste rühi kujundamine. Tervise Arengu Instituut
• Lapse emotsionaalne areng. Kairi Ennok
• Tegusalt tegijaks. K. Rood, E. Jürgenson, V. Aavik-Vadi
• Tegijad teevad. I. Väikene, Ü. Tamm, V. Aavik-Vadi
• Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
• Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Koolituse andmed

Koolituse algus 26. Oktoober 2017 10:00
Koolituse lõpp 26. Oktoober 2017 16:15
Registration Start Date 7. Juuni 2017 13:30
Antud koolitusele registreerimine lõppenud
ÜLES