Sa ei pea olema suurepärane, et alustada, küll aga pead sa alustama, et olla suurepärane! (Zig Ziglar)

KOV õigused ja kohustused planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamisel (II moodul). 10.-11. oktoober, Tallinnas

Meil on HTMi antud majandustegevuse teate kinnitus, läbiviidav ümberõpe ja täienduskoolitus vastab kõigile esitatud nõudmistele. Kursuse läbimine annab Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte - 18 TP.

Õppekava nimetus

KOV õigused ja kohustused planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusvaldkonnas

Õppekavarühm

Õigus

Toimumise aeg

I moodul: 26.-27. september / 9,4 TP

II moodul: 10.-11. oktoober / 8,6 TP

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Kellele

Kohaliku omavalitsuse ehitusnõunikud, arendus- ja planeerimisspetsialistid

Õppe kogumaht

25 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Õpiväljundid

Osalejad saavad tervikliku pildi kehtivast planeerimis- ja ehitusõigusest nii teoreetilise kui praktilise poole pealt

Õppe sisu

II moodul: 10.-11. oktoober 2017

1. päev: 10. oktoober 2017

7 h

Ehitisregistri praktiline õpe - teatise- ja ehitusloa koostamine, menetlemine. Näidised: eluhoone, abihoone.
Projekteerimistingimuste eelnõu koostamine ja menetlemine.

Õpe toimub isiklike arvutitega Dateli testkeskkonnas. Sisselogimiseks ja dokumentide allkirjastamiseks on vajalik ID-kaart ja ID-kaardi lugeja või Mobiil-ID. 

Siima Tiitus
     

2. päev: 11. oktoober 2017

 6 h

Ehitus- ja kasutusteatiste menetlus
Ehitus- ja kasutuslubade menetlus
Riiklik järelevalve, pädevus ja vastutus, sh muinsuskaitseliste väärtuste ning tuleohutuse tagamine
Korrakaitseseaduse põhimõtted
Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
Praktilisi näiteid seadustamist ja ehitusjärelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest
Näiteid ebaseaduslikest ehitistest.

 Raul Keba
     

Lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Osalemine vähemalt 75%-l koolitusest. Osalejatele väljastatakse tunnistus.

Koolitajate kogemus

Siima Tiitus, AS Datel, tarkvaraarenduse osakond

Raul Keba töötas aastatel 2004-2015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis juriidilise osakonna juhatajana, 2015. a sügisest liitus ta Advokaadibürooga COBALT. R. Keba osales Tallinna linna esindajana aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimise töögrupis. Samuti on ta ühe autorina koostanud mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusakte. Raul omab pikaajalist kogemust nii avaliku kui erasektori koolitamisel planeerimis- ja ehitusõiguse kui ka asjaõiguse alal.

Ajakava 10. oktoobril

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

7 akadeemilist tundi

Ajakava 11. oktoobril

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

6 akadeemilist tundi

Hind

Kogu kursuse (I + II moodul, kokku 4 õppepäeva) maksumus on 500 eurot + KM. Samuti on võimalik osaleda üksikutel moodulitel, sel juhul on ühe mooduli (2 õppepäeva) maksumus 250 eurot + KM. Kui registreerute korraga kõikidele moodulitele, on siiski võimalik tasuda osade kaupa. Palun täpsustage lisainfo lahtris, millistel moodulitel soovite osaleda ja kuidas eelistate tasuda!

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN 

Koolituse andmed

Koolituse algus 10. Oktoober 2017 10:00
Koolituse lõpp 11. Oktoober 2017 15:15
Maksumus käibemaksuga 600,00 EUR
Antud koolitusele registreerimine lõppenud
600,00 EUR 15
ÜLES